Concept

De onderneming lanceerde begin 2000 een voor Nederlandse begrippen uniek concept met een organisatiestructuur welke volledig ingericht is naar de wens van de klant. Het concept is tot stand gekomen op basis van een omvangrijk marktonderzoek naar de precieze wens van de zakelijke klant. De uitkomst van het onderzoek wees op een onmiskenbare behoefte tot persoonlijke dienstverlening en flexibiliteit. Het concept van de onderneming bestaat uit een maximaal haalbare invulling van deze twee vitale klantwensen. Teneinde de wens tot persoonlijke service maximaal en op onderscheidende wijze te kunnen invullen heeft de onderneming haar bedrijfsprocessen en organisatiestructuur volledig ingericht naar de wens tot deze persoonlijke service.

De onderneming richtte de structuur hiervoor volledig horizontaal in. Binnen de onderneming werken slechts Account Managers op één strategisch niveau. Het management heeft management taken en mandaten, welke in traditioneel georganiseerde ondernemingen onder het management resorteren, toegekend aan de Account Managers. Op deze wijze ontstaat voor de klant één aanspreekpunt voor alle mogelijke zaken. Het aanspreekpunt voor de klant is één toegewijde Account Manager met een vergaand eigen mandaat ten aanzien van financiële- en management beslissingen. Voor de klant ontstaat een persoonlijke dienstverlening die volledig aansluit bij haar wens.

Binnen de organisatiestructuur bestaan géén afdelingen meer. De Account Manager is onder andere verantwoordelijk voor reserveringen, facturering, management reportings, debiteurenbeheer, sales & acquisitie, contracting, evaluaties en allerhande financiële zaken. Het organogram van de onderneming is volledig vlak. Op deze wijze ontstaat voor u als klant een exclusief aanspreekpunt voor alle reisgerelateerde zaken conform uw wens.

Teneinde het begrip flexibiliteit in te vullen was een locatie noodzakelijk welke deze flexibiliteit ook echt kon garanderen. Hiertoe vestigde de onderneming zich in het hart van de Luchthaven Schiphol. Tot op het allerlaatste moment kunnen uw reizigers persoonlijk worden geholpen in een geval van bijvoorbeeld een geannuleerde of overboekte vlucht, een wijziging of annulering of in het geval van gemiste of vertraagde vluchten als gevolg van file, mist etc. Schiphol Travel is inmiddels het officiële zakenreisbureau van de luchthaven Schiphol en werkt samen met een groot aantal bedrijven op het luchthaventerrein.

Ten aanzien van de invulling van de financiële dienstverlening maakt Schiphol Travel u wegwijs in de zeer ingewikkelde tarievenstructuur op de Europese markt. Hierbij kunnen we zonder meer spreken over een tarievenjungle. De prijs van het vliegticket heeft een directe relatie met het opleidings- en ervaringsniveau van de Account Manager die de tariefsberkening verzorgt. Hoe hoger het opleidings- en ervaringsniveau van de Account Manager is, hoe lager de prijs van het ticket in de regel zal zijn. In feite kan dus gezegd worden dat uw onderneming “een inkoper inkoopt”.  Binnen Schiphol Travel zijn slechts Account Managers werkzaam die minimaal 5 jaar ervaring hebben in de verkoop van zeer uiteenlopende zakenreizen en minimaal een opleidingsniveau in tariefsberekening van FAT 2 (Advanced). Op deze wijze bent u ervan verzekerd dat uw belangen op een competatieve en professionele wijze behartigt worden en is Schiphol Travel zich ervan verzekerd dat zij zowel op operationeel als op financieel niveau een product aanbiedt dat een verschil maakt op de markt.

Naast lage ticketprijzen zal Schiphol Travel u ook adviseren over de verschillende kortingsmogelijkheden die de verschillende leveranciers kunnen bieden.