Blacklist EU

Juridische Mededeling

De burgerluchtvaartinspectiediensten van de lidstaten van de Europese Gemeenschap zijn slechts in staat vliegtuigen te inspecteren van maatschappijen die vluchten exploiteren naar en van luchthavens in de Gemeenschap. Gezien de willekeurige aard van dergelijke inspecties kunnen onmogelijk alle vliegtuigen die op elke luchthaven van de Gemeenschap landen, worden gecontroleerd. Dat een luchtvaartmaatschappij niet op de communautaire lijst voorkomt, betekent daarom niet automatisch dat deze maatschappij aan de toepasselijke veiligheidsnormen voldoet. Wanneer een luchtvaartmaatschappij die thans op de communautaire lijst voorkomt, van mening is dat zij in overeenstemming is met de noodzakelijke technische onderdelen en voorwaarden die door de desbetreffende internationale veiligheidsnormen zijn voorgeschreven, kan zij de Commissie verzoeken een procedure te beginnen om van de lijst te worden geschrapt. Er is alles in het werk gesteld om de precieze identiteit te controleren van alle op de communautaire lijst voorkomende luchtvaartmaatschappijen, met name door het opnemen van de door de ICAO aan elke maatschappij toegekende specifieke (en unieke) lettercodes, het land waar het certificaat is toegekend en het nummer van het air operator certificate (of de exploitatievergunning ). Niettemin is een absolute controle niet in alle gevallen mogelijk geweest, als gevolg van een totaal ontbreken van gegevens over enkele luchtvaartmaatschappijen die mogelijk op de grens, of volledig buiten de grens van het erkende internationale luchtvaartregime opereren. Het kan daarom niet worden uitgesloten, dat er maatschappijen zijn die te goeder trouw onder dezelfde handelsnaam werkzaam zijn als een van de in de communautaire lijst opgenomen luchtvaartmaatschappijen.

 

 

Lijst van Luchtvaartmaatschappijen waarvan een Volledig Exploitatieverbod is Opgelegd in de Gemeenschap

 

Naam van de juridische entiteit van de luchtvaartmaatschappij, zoals vermeld op het Air Operator Certificate (AOC) (en handelsnaam, indien verschillend) Nummer van het Air Operator Certificate (AOC) of van de exploitatievergunning ICAOidentificatien ummer van de luchtvaartmaatschappij Land van de exploitant
Air Koryo Onbekend KOR Democratische Volksrepubliek Korea
Air West co. ltd 004/A AWZ Soedan
Ariana Afghan Airlines 009 AFG Afghanistan
Blue Wing Airlines SRSH-01/2002 BWI Suriname
Silverback Cargo Freighters Onbekend VRB Rwanda
Etc. Etc. Etc. Etc.

 

Download de pdf