SMS Bevestiging

Indien u of uw reizigers dit wensen kunnen wij het E-ticket direct naar de mobiele telefoon van de boeker en of de reiziger sturen. Ook wijzigingen in de vluchtschema’s kunnen op zogenaamde “realtime” basis direct naar de mobiele telefoon van de boeker en/of de reiziger gestuurd worden. Het SMS bericht kan naar wens van de reiziger naast het E-ticket eveneens het reisschema bevatten. De bevestiging per SMS staat uiteraard los van de normale bevestiging die wij u per E- mail doen toekomen.