Management Rapportage

Op maand, kwartaal of jaarniveau wordt de omzetontwikkeling binnen uw bedrijf geëvalueerd en inzichtelijk gemaakt in zeer gebruikersvriendelijke Management Rapportages. In overleg met u worden deze management rapportages ingericht.  Zo kunnen wij de rapportages bijvoorbeeld inrichten op basis van afdelingen en of costcenters. De rapportages laten de ontwikkelingen zien op het gebied van besparingen en gemiste besparingen (savings en missed savings), alsmede ten aanzien van de omzet ontwikkeling binnen bepaalde costcenters en/of afdelingen.

Schiphol Travel houdt actief de zogenaamde gemisten besparingen bij. Dit zijn aangeboden reisalternatieven die niet zijn geaccepteerd door de reiziger of de boeker. Deze bedragen worden door Schiphol Travel per afdeling, costcenter en of productgroep vastgehouden en vergeleken. De resultaten worden in gebruikersvriendelijke graphics aan u gerapporteerd. Voor het management van uw onderneming kan het van cruciaal belang zijn om na te gaan hoeveel geld er theoretisch nog extra bespaard zou kunnen worden. Deze gespecificeerde bedragen tovert u met de geavanceerde reporting van Schiphol Travel in een handomdraai tevoorschijn. 

Een Besparing (Saving)

Het verschil tussen het door ons berekende tarief en het reguliere geldende tarief voor een bepaalde route

Een gemiste Besparing (Missed Saving)

Indien de boeker of reiziger een reisalternatief kiest dat duurder is dan het door ons aangeboden tarief (terwijl het aangeboden tarief zich binnen het gedefinieerde reisbeleid kwalificeert als een geldige reisroute) spreken we van een gemiste besparing ofwel een missed saving. 

Daarnaast wordt de ontwikkeling van de gemiddelde ticketwaarde, de kosten per mijl, het aandeel van de verschillende gebruikte luchtvaartmaatschappijen en nog vele andere zaken in grafiekvorm gerapporteerd. 

In onderstaande grafiek (Example 1 linker graphic) wordt duidelijk gemaakt wat binnen uw bedrijf gespendeerd is per maand (Realised). Indien alle reizigers de aangeboden tarieven hadden geaccepteerd zou de blauwe lijn gevolgd kunnen worden. Deze blauwe lijn vormt de ondergrens van de bestedingen die middels de travel policy mogelijk zijn, maar niet zijn behaald. Het verschil tussen de gerealiseerde omzet (roze lijn) en de laagst mogelijk omzet (blauwe lijn) vorm de zogenaamde gemiste besparing. Het verschil tussen de gele lijn en de roze lijn vormt het bedrag dat Schiphol Travel voor u heeft weten te besparen (De saving).

In de rechtergraphic wordt nog eens dieper ingegaan op de besparingen (savings) en de gemiste besparingen (missed savings).