sti team

Inkoop Travel Management

Het inkoopproces van een zakenreisconcept is een complexe aangelegenheid. Hierbij spelen verschillende wensen en behoeften van uw organisatie een grote rol. Graag geven wij u een leidraad van zaken die van belang zijn bij het inkoopproces.

Het Inkoopproces

Schiphol Travel International is onderdeel van Travel Leaders, één van de grootste onafhankelijke reisorganisaties ter wereld met een gigantische inkoopkracht. Wij hebben honderden vestigingen in meer dan tachtig landen en miljarden aan omzet.

Toch is het totaalvolume niet de belangrijkste factor voor de totstandkoming van onze inkoopprijs.

Total Cost of Ownership

De bepaling van de prijs van een vliegticket is in hoge mate afhankelijk door het gebruik van concepten als “Smart Ticketing” en “Global Fare Brokerage”. Deze concepten zijn sterk afhankelijk van het ervarings- en opleidingsniveau van de travel consultant en de tools waarmede hij of zij werkt. In het algemeen kan gezegd worden dat hoe hoger het opleidings- en ervaringsniveau van de travel consultant is, hoe hoger de saving zal uitvallen. Voor u als inkoper is het daarom van belang om vooral ook naar de geoffreerde prijzen van de tickets te kijken en niet alleen naar de bemiddelingsfee die daarvoor wordt gevraagd omdat deze meestal lager is dan de besparing.

De genoemde concepten komen goed tot hun recht indien online boekingen afzonderlijk gecontroleerd worden op scherpte door de vaste Account Manager voor uw bedrijf. De vaste Account Manager zal de boekingen met de genoemde concepten in veel gevallen scherper kunnen aanbieden en actieve sturing te kunnen verlenen naar de travel policy van uw onderneming. In het aanbestedingstraject is het daarom van belang om naast de transactie kosten ook de prijzen van de tickets mee te nemen.

Een ander belangrijk onderdeel is de efficiency en het beheer van het aanvraag-, fiattering- en boekingsproces. Schiphol Travel helpt uw onderneming met efficiënte tools die volledig gekoppeld worden aan de interne systemen van uw onderneming.

Als laatste geldt dat Schiphol Travel uw organisatie niet alleen helpt bij het actief sturen naar uw Travel Policy, maar tevens het kostenbewustzijn bij managers door middel van actieve video’s inzichtelijk maakt.

Baanbrekende rapportages met Video Reporting

Met deze video’s laten wij managers in alle lagen van de organisatie zien welke reizigers out of policy reizen, waarom en welke kosten hiermede gemoeid zijn. Op deze wijze verhogen wij het kostenbewustzijn en sturen we samen naar een lagere gemiddelde ticketwaarde binnen uw organisatie. Door extreem goede inzage groeit de bewustwording.

Met de juiste tools kunnen wij de gemiddelde ticketwaarde binnen uw organisatie flink verlagen. Het is van belang de beoogde ontwikkeling van gemiddelde ticketwaardes mee te nemen in een aanbestedingstraject.

Wij zijn als organisatie gespecialiseerd in de verlaging van uw gemiddelde ticketwaarde. De lagere ticketprijzen en de daling van de gemiddelde ticketwaarde met behulp van bovenstaande methodes zijn in vrijwel alle gevallen veel hoger dan de totale bemiddelingsfee die wij vragen.