groener reizen

Verminderen van Footprint

Als internationale onderneming willen we onze verantwoordelijkheid dragen en ons inzetten voor een beter milieu.

Wij zijn ons bewust van de schadelijke effecten van reizen voor het milieu

Als zakelijke reisorganisatie, streeft Schiphol Travel naar een constante verbetering op het gebied van maatschappelijk verantwoord- en duurzaam ondernemen. Wij hanteren een uitgesproken MVO beleid, welke is verankerd in onze interne bedrijfsprocessen. Onze kantoren streven ernaar om zoveel mogelijk klimaat neutraal te opereren. Tevens werken wij samen met leveranciers die zich aan onze doelstellingen confirmeren.

Groener reizen

We doen onze uiterste best om schadelijke effecten voor het milieu zoveel mogelijk te beperken en zijn actief bezig met CO2-vermindering en -compensatie.

Meer bewustwording zorgt voor meer draagkracht

Door middel van onze uitgebreide rapportages en video’s wordt de uitstoot per afdeling van uw organisatie inzichtelijk gemaakt. Met deze kennis in huis kunt u met uw CO2-footprint aan de slag. Bewustwording is het begin, verandering een doorlopend en uitdagend proces. Doelen stellen helpt daarbij.

Inzicht in uw CO2-footprint in de videorapportages